Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1. A Promóció szervezője

A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Promóció). 

A Promóció lebonyolítója a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz. továbbiakban:” Lebonyolító”) 

2. A Promócióban résztvevő személyek 

A Promócióban az a 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket maradéktalanul teljesíti (továbbiakban "Résztvevő"). 

A játékban a Nestlé Hungária Kft., és a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A Promóció időtartama 

A Promóció 2021. március 18. napjától 2021. április 3. napjáig, vagy a MAGGI színes vászontáskák készletének erejéig tart a II. számú mellékletben található magyarországi SPAR/ INTERSPAR áruházak nyitvatartási idejében. Az egyes áruházak nyitvatartási ideje eltérhet. A Promóció időtartamának kezdete előtt és befejezése után lebonyolított vásárlások alapján történő ajándékigényléseket nem áll módunkban elfogadni.  

4. A Promócióban részt vevő termékek 

A promócióban minden az II. számú mellékletben található magyarországi Spar/Interspar üzletben kapható Maggi termék részt vesz (kivéve MAGGI PárPerc instant tészta és instant leves termékek, lsd: I. sz. melléklet).

5. A Promócióban az alábbi módon lehet részt venni: 

Amennyiben a Promóció időtartama alatt a Résztvevő egy vásárlás alkalmával legalább 3 darabot vásárol bármely a promócióban résztvevő Maggi termékből (bármilyen kombinációban) a 2. számú mellékletben felsorolt magyarországi SPAR/INTERSPAR áruházak valamelyikében, jogosult 1 db ajándék Maggi vászontáska átvételére, melyet az áruház eladóterében lévő kihelyezésekről tud elvenni. 

Egy nyugta (blokk) alapján az azon szereplő 3 db promócióban résztvevő MAGGI termék vásárlása után 1 darab ajándék Maggi vászontáska jár. Egy Résztvevő egy nyugta (blokk) alapján maximum 3 darab ajándék termékre jogosult. 

A különböző nyugtákon szereplő promócióban részt vevő MAGGI termékek vásárlása nem vonható össze. 

6. Ajándék: 

A Promócióban 1 fajta ajándék (Maggi vászontáska) érhető el. 

A jelen pontban meghatározott ajándékot a Promóciós szabályzatnak mindenben megfelelő Résztvevők kaphatják meg. 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ajándékok minőségéért a Szervező a Lebonyolító részére történő átadást követően semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Az ajándék átadása: 

Minden, a jelen Promóciós szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevő jogosult az ajándék átvételére (a promóció ideje alatt vagy a készlet erejéig) a 6. pontban foglalt maximális mennyiség figyelembevételével. Az ajándékot a Résztvevőnek az eladótérből a másodlagos kihelyezésről magának kell elvennie, majd a Maggi vászontáskát a kasszánál a megvásárlandó Termékekkel együtt a pénztáros munkatársnak átadnia. 

Amennyiben az 5. pontban meghatározott vásárlás megtörtént, a Maggi vászontáskát ingyenesen, ajándékba kapja meg a Résztvevő, az üzletek nyitvatartási idejében. A pénztártól való távozás után sem a vásárlás napján, sem a Promóció időtartama alatt későbbi időpontban nincs lehetőség az ajándék átvételére, kizárólag a vásárlással egyidejűleg, ha a Résztvevő a Termékekkel együtt az ajándékot is odavitte a pénztárhoz. Az ajándék önmagában nem vásárolható meg.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az ajándéknak az átadást követő megsérüléséért, elvesztéséért, így ajándékot utólagosan nem pótol. 

A Promócióban átadásra kerülő ajándékok a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

8. Adózási kérdések 

Az ajándékkal kapcsolatos adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli. 

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő bármely más kapcsolódó költség a Résztvevőt terheli (ide tartozik pl. az ajándék átadásának helyszínére történő utazási költsége; telefonköltség, stb.). 

9. Vegyes rendelkezések 

A Szervező és a Lebonyolító a jelen Promóciós szabályzatban meghatározott ajándékon túlmenő egyéb ajándékot nem ad át. 

Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és készpénzre, vagy más nyereményre nem válthatók, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. 

A Promóciós szabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 

A Szervező, valamint a Szervező által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

10. A Szervező a Promóciós szabályzat és a Promóció módosításának jogát fenntartja. 

11. A kommunikációs anyagokon felhasznált ajándék fotók csak illusztrációk. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

12. A Szervező a Promóció lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 

13. A Szervező jogosult kizárni a Promócióból azt a Résztvevőt, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 

A Promócióról információk találhatóak a promócióban részt vevő üzletekben elhelyezett reklámanyagokon. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat helyi ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881), valamint a https://www.nyerjanestlevel.hu/ internet címen és a résztvevő áruházakban érhető el. 

A Résztvevő a promócióban való részvétellel tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Promóciós szabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt. A Promócióban való részvétel önkéntes. 

Budapest, 2021. január 29.
Nestlé Hungária Kft.

I. számú melléklet

A promócióban nem vesznek részt a következő termékek:

MAGGI Párperc Tyúkhúsleves 12 g
MAGGI Párperc Csirkekrémleves 16 g
MAGGI Párperc Sajtkrémleves 19 g
MAGGI Párperc Gombaleves 16 g
MAGGI PárPerc Csípős Tyúkhúsleves 14 g
MAGGI PárPerc Grízgombócleves 17 g
MAGGI PárPerc Paradicsomleves 23 g
MAGGI Párperc Csirkeízű instant tészta 59,2 g
MAGGI Párperc Currys csirkeízű instant tészta 59,2 g
MAGGI Párperc Marhahúsízű instant tészta 59,2 g
MAGGI Párperc Csípős csirke ízű instant tészta 59,2 g
MAGGI Pasta Oriental csirkehús ízű tészta 61,5 g
MAGGI Pasta Oriental currys tészta 61,5 g
MAGGI Pasta Oriental marhahús ízű tészta 61,5 g
MAGGI Pasta Oriental currys tészta 71 g
MAGGI Pasta Oriental csirkehús ízű tészta 71 g
MAGGI Pasta Oriental marhahús ízű tészta 71 g
MAGGI Pasta Oriental garnélarák ízű tészta 71 g

 

II. számú melléklet

Résztvevő üzletek

ISP 2. Kategória 8209 5090 ISP Pécs Siklósi u.
ISP 2. Kategória 8219 5190 ISP Bp X ECE, Kerepe
ISP 2. Kategória 8221 5210 ISP Pécs ECE, Bajcsy
ISP 2. Kategória 8231 5310 ISP Pápa Celli u. 21
ISP 2. Kategória 8234 5340 ISP Diósd Balatoni ú
ISP 2. Kategória 8238 5380 ISP Nkanizsa Táborhe
ISP 3. Kategória 8201 5010 ISP Győr Fehérvári u
ISP 3. Kategória 8203 5030 ISP Szentendre Dobog
ISP 3. Kategória 8205 5050 ISP Zalaegerszeg Ola
ISP 3. Kategória 8211 5110 ISP Nyiregyháza Lász
ISP 3. Kategória 8216 5160 ISP Veszprém Dornyai
ISP 3. Kategória 8225 5250 ISP Keszthely Tapolc
ISP 3. Kategória 8226 5260 ISP Győr ECE
ISP 3. Kategória 8227 5270 ISP Gyula Kétegyházi
ISP 3. Kategória 8229 5290 ISP Ózd Sárli u. 4.
ISP 3. Kategória 8235 5350 ISP Hvásárhely Kasza
ISP 3. Kategória 8241 5410 ISP Szfehérvár Balat
ISP 3. Kategória 8244 5440 ISP Bp XI Allee
ISP 3. Kategória 8246 5460 ISP Szekszárd
ISP 4. Kategória 8204 5040 ISP Szfehérvár Budai
ISP 4. Kategória 8206 5060 ISP Debrecen Füredi
ISP 4. Kategória 8208 5080 ISP Szombathely Újvi
ISP 4. Kategória 8214 5140 ISP Szolnok Mátyás k
ISP 4. Kategória 8217 5170 ISP Dújváros Béke kr
ISP 4. Kategória 8218 5180 ISP Bp III Bécsi út
ISP 4. Kategória 8222 5220 ISP Bp X Sibrik M. u
ISP 4. Kategória 8224 5240 ISP Sopron Selmeczi
ISP 4. Kategória 8228 5280 ISP Nyíregyháza Korá
SM 2. Kategória 14 14 SM Bp III Pacsirtamező
SM 2. Kategória 15 15 SM Bp III Viziorgona u
SM 2. Kategória 26 26 SM Bp X Liget t. 5.
SM 2. Kategória 30 30 SM Bp XI Etele út 58
SM 2. Kategória 43 43 SM Bp XV Páskomliget u
SM 2. Kategória 59 59 SM Bp XXI Kikötő u. 8.
SM 2. Kategória 60 60 SM Bp XXI Szabadság u.
SM 2. Kategória 66 66 SM Érd Tárnoki út 87.
SM 2. Kategória 69 69 SM Budakeszi Márity L.
SM 2. Kategória 85 85 SM Abony Ceglédi út 8.
SM 2. Kategória 102 102 SM Bp XIX Eötvös u. 5
SM 2. Kategória 103 103 SM Bp XX Baross u. 5.
SM 2. Kategória 115 115 SM Bp VIII Üllői 525
SM 2. Kategória 118 118 SM Bp XXII Rákóczi u.
SM 2. Kategória 126 126 SM Bp XV Drégelyvár u
SM 2. Kategória 130 130 SM Pilisvörösvár Fő u
SM 2. Kategória 140 140 SM Bp XIV Egressy u.
SM 2. Kategória 169 169 SM Bp VI Teréz krt.
SM 2. Kategória 188 188 SM Taksony
SM 2. Kategória 201 201 SM Veszprém Jutasi út
SM 2. Kategória 204 204 SM Körmend Bástya u.
SM 2. Kategória 206 206 SM Szombathely Hefele
SM 2. Kategória 223 223 SM Bicske Kossuth t.
SM 2. Kategória 230 230 SM Dunaújváros Vasmű
SM 2. Kategória 260 260 SM Dunaújváros Dózsa
SM 2. Kategória 283 283 SM Pápa Szabadság u.
SM 2. Kategória 307 307 SM Tbánya Béla kir. K
SM 2. Kategória 308 308 SM Tbánya Vadász út
SM 2. Kategória 317 317 SM Tata Ady E.u. 20.
SM 2. Kategória 319 319 SM Tbánya Szt.György
SM 2. Kategória 360 360 SM Esztergom Damjanic
SM 2. Kategória 365 365 SM Tata Május 1. út
SM 2. Kategória 424 424 SM Csorna Erzsébet k.
SM 2. Kategória 466 466 SM Győr Fehérvári út
SM 2. Kategória 500 500 SM Pécs Gosztonyi Gy.
SM 2. Kategória 510 510 SM Pécs Pollack M. u.
SM 2. Kategória 512 512 SM Pécs Málomhegyi u.
SM 2. Kategória 514 514 SM Szigetvár Szécheny
SM 2. Kategória 523 523 SM Kecskemét Jász u.
SM 2. Kategória 553 553 SM Kiskunhalas Bethle
SM 2. Kategória 562 562 SM Kfélegyháza Béke t
SM 2. Kategória 565 565 SM Solt Kecskeméti út
SM 2. Kategória 566 566 SM Kiskunhalas Semmel
SM 2. Kategória 573 573 SM Szigetvár József A
SM 2. Kategória 574 574 SM Szentlőrinc Pécsi
SM 2. Kategória 602 602 SM Hvásárhely Andráss
SM 2. Kategória 612 612 SM Szeged Tápai u. 50
SM 2. Kategória 624 624 SM Mezőtúr Dózsa Gy.
SM 2. Kategória 627 627 SM Szeghalom Ady E. u
SM 2. Kategória 660 660 SM Békéscsaba Kazincz
SM 2. Kategória 661 661 SM Orosháza Széchenyi
SM 2. Kategória 670 670 SM Tszentmiklós Kossu
SM 2. Kategória 674 674 SM Békéscsaba Szarvas
SM 2. Kategória 712 712 SM Kaposvár Petőfi t.
SM 2. Kategória 761 761 SM Bboglár Dózsa Gy.
SM 2. Kategória 860 860 SM Mezőkövesd Mátyás
SM 2. Kategória 863 863 SM Miskolc Király u.
SM 2. Kategória 864 864 SM Miskolc Újgyőri fő
SM 2. Kategória 870 870 SM Eger Barkóczy u. 6
SM 2. Kategória 875 875 SM Salgótarján Bp-i ú
SM 2. Kategória 965 965 SM Hajdúböszörmény Bá
SM 3. Kategória 11 11 SM Bp III Monostori út
SM 3. Kategória 13 13 SM Bp III Köles u. 1.
SM 3. Kategória 16 16 SM Bp IV Rózsa u. 77.
SM 3. Kategória 28 28 SM Bp X Újhegyi sétány
SM 3. Kategória 29 29 SM Bp XI Péterhegyi le
SM 3. Kategória 38 38 SM Bp XIII Országbíró
SM 3. Kategória 41 41 SM Bp XIV Ond vezér út
SM 3. Kategória 42 42 SM Bp XIV Vezér út 39
SM 3. Kategória 46 46 SM Bp XVII Arany J. u.
SM 3. Kategória 47 47 SM Bp XVII Pesti út
SM 3. Kategória 49 49 SM Bp XVII Maroshévíz
SM 3. Kategória 52 52 SM Bp XVIII Üllői 753
SM 3. Kategória 54 54 SM Bp XVIII Nefelejcs
SM 3. Kategória 57 57 SM Bp XX Nagysándor J.
SM 3. Kategória 63 63 SM Bp III Vörösvári út
SM 3. Kategória 67 67 SM Érd Budai út 13.
SM 3. Kategória 71 71 SM Gödöllő Kossuth u.
SM 3. Kategória 72 72 SM Veresegyház Gödöllő
SM 3. Kategória 75 75 SM Monor Ady E.u. 57.
SM 3. Kategória 76 76 SM Gyömrő Kossuth út
SM 3. Kategória 79 79 SM Dunaharaszti Fő út
SM 3. Kategória 80 80 SM Kiskunlacháza Dózsa
SM 3. Kategória 82 82 SM Gyál Déryné u. 2.
SM 3. Kategória 84 84 SM Vác Gombási út 7.
SM 3. Kategória 107 107 SM Bp IV Kordován t.
SM 3. Kategória 117 117 SM Bp XIX Üllői 248
SM 3. Kategória 129 129 SM Bp IX Mester u. 30
SM 3. Kategória 131 131 SM Érd Diósdi u. 46.
SM 3. Kategória 135 135 SM Bp IX Soroksári u.
SM 3. Kategória 146 146 SM Szigethalom Mű út
SM 3. Kategória 164 164 SM Bp XVIII Cziffra ú
SM 3. Kategória 172 172 SM Bp XIII WESTEND
SM 3. Kategória 192 192 SM Erdőkertes Béke u.
SM 3. Kategória 194 194 SM Bp II Hidegkúti u.
SM 3. Kategória 203 203 SM Szombathely Savari
SM 3. Kategória 207 207 SM Keszthely Bercsény
SM 3. Kategória 208 208 SM Celldömölk Sági u.
SM 3. Kategória 214 214 SM Szombathely Szent
SM 3. Kategória 225 225 SM Dunaföldvár Béke t
SM 3. Kategória 226 226 SM Gárdony Szabadság
SM 3. Kategória 234 234 SM Velence Korzó
SM 3. Kategória 262 262 SM Gárdony Balatoni ú
SM 3. Kategória 265 265 SM Szfehérvár Palotai
SM 3. Kategória 273 273 SM Szombathely 11-es
SM 3. Kategória 274 274 SM Kőszeg Rákóczi u.
SM 3. Kategória 275 275 SM Vasvár Alkotmány u
SM 3. Kategória 276 276 SM Körmend Rákóczi út
SM 3. Kategória 278 278 SM Várpalota Kossuth
SM 3. Kategória 314 314 SM Oroszlány Táncsics
SM 3. Kategória 318 318 SM Tbánya Sárberki lt
SM 3. Kategória 321 321 SM Tbánya Gál ltp.
SM 3. Kategória 361 361 SM Nyergesújfalu Koss
SM 3. Kategória 403 403 SM Kapuvár Fő t. 2/2.
SM 3. Kategória 405 405 SM Marcali Szigetvári
SM 3. Kategória 460 460 SM Győr Pátzay u.
SM 3. Kategória 461 461 SM Mmagyaróvár Arany
SM 3. Kategória 463 463 SM Kapuvár Győri út
SM 3. Kategória 465 465 SM Sopron Kodály t.
SM 3. Kategória 502 502 SM Pécs Éva u.
SM 3. Kategória 504 504 SM Harkány Kossuth L.
SM 3. Kategória 506 506 SM Siklós Szent Istvá
SM 3. Kategória 511 511 SM Paks Dózsa Gy. u.
SM 3. Kategória 535 535 SM Kiskunmajsa Csonto
SM 3. Kategória 537 537 SM Baja Bernhardt S.
SM 3. Kategória 539 539 SM Komló Alkotmány u.
SM 3. Kategória 561 561 SM Lajosmizse Dózsa G
SM 3. Kategória 575 575 SM Paks Barátság u.
SM 3. Kategória 576 576 SM Szekszárd Szécheny
SM 3. Kategória 577 577 SM Tolna Deák u. 81.
SM 3. Kategória 578 578 SM Bátaszék Bajai út
SM 3. Kategória 607 607 SM Szeged Csanádi u.
SM 3. Kategória 608 608 SM Szeged Sárosi út 4
SM 3. Kategória 618 618 SM Békés Szarvasi u.
SM 3. Kategória 619 619 SM Bonyhád Széchenyi
SM 3. Kategória 625 625 SM Mezőberény Kossuth
SM 3. Kategória 626 626 SM Makó Csanád v. t.
SM 3. Kategória 631 631 SM Dabas Bartók B. u.
SM 3. Kategória 637 637 SM Tamási Garay u.
SM 3. Kategória 643 643 SM Tiszakécske Szolno
SM 3. Kategória 644 644 SM Martfű Szolnoki út
SM 3. Kategória 645 645 SM Nagykőrös Ceglédi
SM 3. Kategória 665 665 SM Kistelek Ifjúság t
SM 3. Kategória 671 671 SM Karcag Horváth F.
SM 3. Kategória 672 672 SM Kisújszállás Deák
SM 3. Kategória 702 702 SM Zalaegerszeg Göcse
SM 3. Kategória 711 711 SM Nagyatád Korányi S
SM 3. Kategória 713 713 SM Lenti Kisfaludy u.
SM 3. Kategória 715 715 SM Blelle Rákóczi F.
SM 3. Kategória 765 765 SM Alsópáhok Hévízi ú
SM 3. Kategória 767 767 SM Letenye Kossuth u.
SM 3. Kategória 768 768 SM Zalaegerszeg Becsa
SM 3. Kategória 769 769 SM Zalaegerszeg Batth
SM 3. Kategória 808 808 SM Szerencs Gyár u. 1
SM 3. Kategória 810 810 SM Balassagyarmat Mik
SM 3. Kategória 811 811 SM Tiszafüred Ady E.
SM 3. Kategória 861 861 SM Miskolc Klapka Gy.
SM 3. Kategória 862 862 SM Miskolc Széchenyi
SM 3. Kategória 868 868 SM Hatvan Nádasdy T.
SM 3. Kategória 874 874 SM Salgótarján Arany
SM 3. Kategória 876 876 SM Szécsény Rákóczi ú
SM 3. Kategória 905 905 SM Püspökladány Kossu
SM 3. Kategória 960 960 SM Debrecen Nagy Lajo
SM 3. Kategória 962 962 SM Berettyóújfalu Dóz
SM 3. Kategória 964 964 SM Hszoboszló Halasi
SM 3. Kategória 8252 8252 KAISERS Bp VII Klauz
SM 3. Kategória 8257 8257 KAISERS Bp II Törökv
SM 3. Kategória 8258 8258 KAISERS Bp XIX Kossu
SM 3. Kategória 8269 8269 KAISERS KECSKEMÉT N
SM 4. Kategória 22 22 SM Bp VIII Szigony u.
SM 4. Kategória 36 36 SM Bp XIII Gyöngyösi s
SM 4. Kategória 61 61 SM Bp XXI Csikó sét. 2
SM 4. Kategória 65 65 SM Szentendre Ady E. u
SM 4. Kategória 73 73 SM Dunakeszi Barátság
SM 4. Kategória 74 74 SM Göd Pesti út 176.
SM 4. Kategória 101 101 SM Bp XI Kérö u. 1.
SM 4. Kategória 104 104 SM Bp XV Szentkorona
SM 4. Kategória 105 105 SM Bp IV Rózsa u. 18.
SM 4. Kategória 106 106 SM Bp III Csobánka t.
SM 4. Kategória 108 108 SM Bp XXI Kossuth
SM 4. Kategória 109 109 SM Bp IX Napfény u.
SM 4. Kategória 159 159 SM Százhalomb. Vörösm
SM 4. Kategória 162 162 SM Halásztelek Rákócz
SM 4. Kategória 170 170 SM Bp XII MOM
SM 4. Kategória 187 187 SM Szigetszentmiklós
SM 4. Kategória 213 213 SM Sárvár Laktanya u.
SM 4. Kategória 216 216 SM Ajka Ifjúság u. 9.
SM 4. Kategória 221 221 SM Szfehérvár Balaton
SM 4. Kategória 222 222 SM Szfehérvár Szigeti
SM 4. Kategória 264 264 SM Szfehérvár Vízivár
SM 4. Kategória 311 311 SM Komárom Klapka Gy.
SM 4. Kategória 362 362 SM Tbánya Dózsa Gy. u
SM 4. Kategória 406 406 SM Petőháza Spar út 1
SM 4. Kategória 407 407 SM Mmagyaróvár Régi V
SM 4. Kategória 516 516 SM Kozármisleny Vadvi
SM 4. Kategória 534 534 SM Baja Jelky t. 4.
SM 4. Kategória 536 536 SM Kfélegyháza Dr. Ho
SM 4. Kategória 538 538 SM Kalocsa Szent Istv
SM 4. Kategória 540 540 SM Kecel Vasút u. 14.
SM 4. Kategória 614 614 SM Szeged Csillag t.
SM 4. Kategória 617 617 SM Szeged Szilléri sg
SM 4. Kategória 623 623 SM Tszentmiklós Kossu
SM 4. Kategória 632 632 SM Szarvas Szabadság
SM 4. Kategória 635 635 SM Dombóvár Hunyadi t
SM 4. Kategória 641 641 SM Mezőkövesd Egri út
SM 4. Kategória 708 708 SM Kaposvár Honvéd u.
SM 4. Kategória 709 709 SM Barcs Erkel F. u.
SM 4. Kategória 804 804 SM Gyöngyös Dobó u. 5
SM 4. Kategória 805 805 SM Miskolc Fényi Gy.
SM 4. Kategória 809 809 SM Kbarcika Egressy u
SM 4. Kategória 812 812 SM Tiszaújváros Lévay
SM 4. Kategória 814 814 SM Salgótarján Füleki
SM 4. Kategória 817 817 SM Heves Fő út 40-48.
SM 4. Kategória 820 820 SM Kbarcika Mátyás ki
SM 4. Kategória 866 866 SM Sajószentpéter Kos
SM 4. Kategória 869 869 SM Gyöngyös Jókai u.
SM 4. Kategória 871 871 SM Füzesabony Hunyadi
SM 4. Kategória 873 873 SM Pásztó Fő u. 83/87
SM 4. Kategória 901 901 SM Debrecen Ötvenhato
SM 4. Kategória 903 903 SM Debrecen Szentgyör
SM 4. Kategória 904 904 SM Mátészalka Szalkay
SM 4. Kategória 906 906 SM Vásárosnamény Jóka
SM 4. Kategória 907 907 SM Nyírbátor Eduárd u
SM 4. Kategória 915 915 SM Hszoboszló Hőforrá
SM 4. Kategória 917 917 SM Újfehértó Gyár u.
SM 4. Kategória 918 918 SM Debrecen Somlyai ú
SM 4. Kategória 966 966 SM Nyíregyháza Tiszav
SM 4. Kategória 8256 8256 KAISERS Bp IX Üllői
SM 4. Kategória 8262 8262 KAISERS Bp II Gábor
SM 4. Kategória 8268 8268 KAISERS MISKOLC Szé
SM 4. Kategória 8271 8271 KAISERS GYŐR Arany J
SM 5. Kategória 19 19 SM Bp IV Árpád út 183
SM 5. Kategória 110 110 SM Bp I Batthyány t.
SM 5. Kategória 132 132 SM Bp XVIII Alacskai
SM 5. Kategória 136 136 SM Bp IV Nap u. 16.
SM 5. Kategória 137 137 SM Bp IV Megyeri u.
SM 5. Kategória 152 152 SM Dunakeszi Toldi M.
SM 5. Kategória 175 175 SM Solymár Tersánszky
SM 5. Kategória 180 180 SM Gödöllő Köztársasá
SM 5. Kategória 181 181 SM Ócsa Szabadság t.
SM 5. Kategória 185 185 SM Pomáz Huszár u. 25
SM 5. Kategória 190 190 SM Bp X SUGÁR
SM 5. Kategória 202 202 SM Tapolca Juhász Gyu
SM 5. Kategória 209 209 SM Veszprém Cserhát l
SM 5. Kategória 228 228 SM Bfüred Arácsi út
SM 5. Kategória 320 320 SM Dorog Bányász körö
SM 5. Kategória 322 322 SM Tbánya SztBorb.
SM 5. Kategória 404 404 SM Sopron Arany J. u.
SM 5. Kategória 513 513 SM Pécs Maléter u.
SM 5. Kategória 622 622 SM Szolnok Ady E.u.
SM 5. Kategória 714 714 SM Szántód Siófoki út
SM 5. Kategória 717 717 SM Kaposvár Pláza
SM 5. Kategória 807 807 SM Salgótarján Bem u.
SM 5. Kategória 818 818 SM Encs Ifjúsági u
SM 5. Kategória 916 916 SM Debrecen ECE
SM 5. Kategória 8260 8260 KAISERS Bp XXI Görge
SM 5. Kategória 8261 8261 KAISERS Bp XI Rétköz
SM 5. Kategória 8263 8263 KAISERS Bp VII Damja
SM 5. Kategória 8264 8264 KAISERS Bp II Hűvösv
SM 6. Kategória 174 174 SM Bp I MAMMUT
SM 6. Kategória 267 267 SM Szfehérvár Pozsony
SM 6. Kategória 560 560 SM Kecskemét Márc. 15
SM 6. Kategória 621 621 SM Békéscsaba Andráss
SM 6. Kategória 648 648 SM Szeged ECE
SM 6. Kategória 707 707 SM Nkanizsa Kalmár u.
SM 6. Kategória 802 802 SM Eger Sas u. 1.
SM 6. Kategória 914 914 SM Nyíregyháza Nagy I
SM 6. Kategória 8251 8251 KAISERS Bp VI Nyugat
SM 6. Kategória 8254 8254 KAISERS Bp X Kerepes
SM 6. Kategória 8255 8255 KAISERS Bp Görgey A
SM 6. Kategória 8259 8259 KAISERS Bp VIII Blah
SM 6. Kategória 8265 8265 KAISERS Bp III Bécsi
SM 6. Kategória 8266 8266 KAISERS SZENTENDRE
SM 6. Kategória 8267 8267 KAISERS VÁC Avar u.
SM 6. Kategória 8270 8270 KAISERS SZFEHÉRVÁR R